hồi đó mình có chơi 1 game trong dĩa 700 trò chơi nintendo , có một trò quân đội , bạn có khoảng 3-4 quân nếu qua màn thì lính bạn được level up bạn có biết game này là game gì không ?