cho mình hỏi game bắn súng giống rambo lùn nhưng mà có thể chỉnh súng được ở vài map lại có nhảy dù với bắn súng ngắm, trên ps1