Được làm từ bản Windows 7 (x86, x64) từ microsoft được giữ nguyên gốc không thay đổi hay thêm bớt gì trong hệ thống.
Bản này mình cài full soft đã tích hợp driver, nhưng chưa activer win (trong ổ C đã để file active)
Thêm 12 themes trong suốt đẹp và một số hình ảnh cho đỡ nhàm chán
Máy cấu hình thấp và máy bàn, laptop chạy tốt
Tinh chỉnh Registry và tinh chỉnh Services để tối ưu hóa hệ thống ! Giúp cải thiện tốc độ máy chạy nhanh và mượt
Các soft được cài
- 7zip 9.20
- WinRAR 5.30 Final(64bit) và (32bit) đã crack
- Microsoft Office 2010 bao gồm: Excel, Word, Point.
- UniKey4.0 NT
- Full Font đủ loại không bị lỗi phông chữ
- JavaSetup8u66 mới
- FoxitReader Setup
- K-Lite Codec MegaPack 11.7.5 mới
- Adobe Flash Player ActiveX 20.0/ Plugin 19.0, (tự update)
- idman 6.23 buil 12 đã crack (tăng tốc dowload files).
- Đã tích hợp Directx 11_2012 các bạn có thể chơi game thoải mái không bị giật hình.
- Dotnetfx.. (Net 4.0 full)
- Microsoft save C++ 2005 Redistributable-x86 8.0.61001
- Microsoft save C++ 2008 Redistributable-x86 9.0.21022
- Microsoft save C++ 2010 Redistributable-x86 10.0.30319
- Microsoft save C++ 2012 Redistributable-x86 11.0.60610
- Microsoft save C++ 2013 Redistributable-x86 12.0.21005
- Microsoft save C++ 2005 Redistributable-x64 8.0.61001
- Microsoft save C++ 2008 Redistributable-x64 9.0.21022
- Microsoft save C++ 2010 Redistributable-x64 10.0.30319
- Microsoft save C++ 2012 Redistributable-x64 11.0.60610
- Microsoft save C++ 2013 Redistributable-x64 12.0.21005


Link 4share.vn 32 bit:
Mã MD5: 5486E3C6-8AFB348F-25376B48-4A1EC038
Link 4share.vn 64 bit:
Mã MD5: 18CA4CB1-FB121833-FE389F34-BFC473B9
Nguồn: Ghoster HoanChien

Xem thêm chủ đề liên quan: