mình updet Driver car màn hình GeForce GT640 thì bị cái lỗi ko nhận car như thế này ai Pro giúp mình với