web này là 1 web của trung quốc lâu lâu nó update 1 lần


hướng dẫn:
Ví dụ bạn mốun download KIS7_20090629_03BC7525.KEY 20090629 = 29/06/2009
bấm vào nó rồî nó hiện ra một web nữa thì bạn click vào chữ 點擊下載KEY文件 Click to download this file ở trên

nếu xài được thì nhớ cảm ơn tui nhe