Ngày qua tôi nhớ em nhiều
Đêm ngày ngồi nghĩ đôi điều đắng cay
Em nơi phương ấy có hay
Nơi này tôi vẫn lệ cay nghẹn ngào
Người ơi biết có khi nào
Để tôi không nhớ ,xuyến xao không còn
Cô đơn ngày tháng mỏi mòn
Tôi đây mong nhớ sao tròn yêu thương
Em đây tôi đấy đôi đường
Khổ đau tôi vẫn kiên cường bước đi
Mai này nếu có đôi khi
Gặp nhau em hãy thôi thì hãy vui
Để cho quá khứ chôn vùi
Tôi đây sẽ cố ngậm ngùi quên em