*** Tân Thiên Long 3D ( 3.0 Chuyển Sinh ) - iteam + skill chuẩn 10 phái - Update Sét Vip - săn đồ DMP Free .!

*** Mở Đua top ALpha Test 20h Tối thứ 5 ngày 12/1
*** Chính thức Open 14h Chiều thứ 7 ngày 14/1