Như title. Cho mình xin nick clbgamesvn còn dùng dc với ace. Đang cần download link. Thank ace ^^