Hi all.

Mình gửi các bạn phần mềm quản lý bán hàng mình viết bằng access. Có các phân hệ cơ bản của bán hàng như nhà cung cấp, KH, danh mục hàng hóa, danh sách hàng bán, danh sách hàng nhập....
Download file tại đây nhé :
Nếu có vấn đề cần support thì mail or call mình nhé : ( 01216479974)
Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: