Khai mở máy chủ s1Phi long từ 1h00 ngày 15/1 Aphatest mời các bạn vào tham gia !Trang chủ:
link game:
hỗ trợ facbook:
thông tinh sever:
•hỗ trợ open
• Thăng cấp 70
•Bộ trang bị Cấp 60-69, Vũ khí Cấp 60
• 3 Túi Da Chồn 18 ô
• Thú cưỡi Cấp 20
♦ phần thưởng hỗ trợ có tại NPC sứ giả tân thủ
Thời gian mở máy chủ
♦ Phiên bản Thử Nghiệm (AlphaTest) - Có Reset Nhân Vật: Từ 1h00 Ngày 15/01 test full đồ.
♦ Phiên bản Chính Thức (OpenBeta) - Không Reset nhân vật:
♦ hoạt động:
+Online Nhận Thưởng Tu Luyện ChâuLoading...

Xem thêm chủ đề liên quan: