Dành cho ai muốn tạo máy ảo và môi trường làm việc với Windows 3.11 có office văn phòng 4.3 và công cụ gõ VietWare 2.0 để gõ được tiếng việt.


Sau khi cài đặt VietWare xong nó sẽ có icon ở bên phải màn hình, để gõ được tiếng việt ta cần có font VNI, (chẳng hạn VNI-Times), và click chuột trái vào icon đó chọn ở dòng Vietnamese Input Method là VNI, và ở dòng Code Table phải là VNI for Windows.


Dos 6.22 - có tự động cài ổ CD, có cả mouse(nếu chạy):

chương trình quản lý file giống Norton Commander (NC) for DOS:

Chia đĩa ngoài DOS - format tạo phân vùng đĩa cứng (ảo) ngoài DOS:

WinImage 6.1 - để dành tạo file IMA - đĩa mềm ảo - đem các file bào khác vào(tổng 1,38MB) - dùng để mount cho máy ảo.

Office 4.3 - install xong sẽ có word, excel, access, powerpoint. Đối với office này thì chép các file nội dung trong từng disk vào cùng 1 thư mục, nó không nhận bắt đầu từ disk2, phải chép và tạo từng folder đường dẫn: c:\disk2\msoff2.cab cho đến c:\disk24.. thì khi setup nó mới tự động nhận vào làm 1 lèo từ đầu đến cuối.

Máy ảo - Virtual Machine 5.2.6:

DOS 6.22 - mount disk 1 để boot và setup lên, sau đó mount từng disk tiếp theo(bấm Ctrl bên phải để ra chuột ngoài windows), cho đến khi setup xong click vào chỗ Floppy Drive của Virtual Machine, chọn remove disk from virtual drive, để sau khi reset lại máy ảo có thể boot từ ổ cứng. Dos này không có cài ổ CD, dùng file IMA dos622 ở trên nó có sẵn cài CD.(tức là setup xong cái dos này, sau đó dùng quản lý file copy toàn bộ file trong dos622 ổ trên vào ổ c:\, reset lại máy ảo - và nhớ remove disk from virtual drive).

Windows 3.11 for Workgroup - copy toàn bộ nội dung (mount từng disk#) của các disk để vào 1 thư mục chẳng hạn win31, sau đó setup sẽ nhanh hơn.

VietRes for DOS: gõ tiếng việt - soạn thảo trong DOS:

VietWare portable 2.0 - gõ tiếng việt trong windows 3.xx:

Đây là các font VNI để cài đặt vào windows 3.11:+Dùng Magic ISO hoặc UltraISO hay các phầm mềm tạo file ảnh CD để tạo file ISO chứa các file muốn nhét vào và mount cho máy ảo (virtual machine), dung lượng sẽ nhiều hơn, cần hơn những file mình thích.

Xem thêm chủ đề liên quan: