[Livestream Market Discussion 22/05] Giới thiệu chuyên gia phân tích chuyên về nến cho những nhà đầu tư yêu thích các giao dịch trong ngày!
Thông tin trong ngày: không có tin quan trọng.
Phân tích kỹ thuật: GBP/USD, USD/JPY, EUR/USD, USD/CAD, XAU/USD.

Đường link:
Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: