Thông tin quan trọng:

- Tổng thống Trump hủy bỏ cuộc họp thượng đỉnh với Triều Tiên gây nên sự biến động trên các cặp tiền về USD, JPY và Gold!

- Thông tin trong ngày: số liệu GDP của Anh, số đơn hàng hóa cốt lõi của Mỹ, bài phát biểu của thống đốc FED và Ngân hàng trương Anh.
- Phân tích kỹ thuật: GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD, USD/JPY.

Đường link:
Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: