Thông tin quan trọng:

- Trump khẳng định vẫn còn thời gian để chuẩn bị họp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Singapore vào ngày 12/6!
Lưu ý: cẩn trọng với diễn biến cặp USD/CAD vì có khả năng đảo chiều rất cao!


- Thông tin trong ngày: ngày nghĩ lễ của Anh và Mỹ.
Phân tích kỹ thuật: USD/CAD, GBP/USD, EUR/USD, CAD/JPY, AUD/USD, USD/JPY.

Đường link:
Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: