Nhận từ 10-50 satoshi không giới hạn thời gian mỗi lần nhận với theaquiver.xyz

Đầu tiên, nhấn Get the code, chờ 1 thời gian sẽ chuyển đến linkshrink:Chờ 5s rồi nhấn continue, sau đó nhấn nút copy để copy code:Rồi trở lại trang chủ, nhập ví Bitcoin và code sau đó nhấn Claim:Kiểm tra ví:Số tiền thanh toán tối thiểu là 1000 satoshi, tương đương với 0.00001 Bitcoin, số tiền này sẽ được thanh toán trực tiếp vào ví Bitcoin mà không cần phải thông qua một ví trung gian nào cả.
Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: