Token miễn phí
(5~25$)🎁🎁🎁
Binex.Trade : SÀN GIAO DỊCH
TOTAL CHỈ 21M BEX


Binex.Trade, một trao đổi tiền điện tử nhằm mục đích tái tạo lại nền kinh tế chia sẻ bằng cách kết hợp sức mạnh của mã thông báo BEX và phân cấp để mang lại lợi nhuận cho các bên liên quan từ doanh thu thương mại hàng ngày.ĐẦU THÁNG 8 RA MẮT CỘNG ĐỒNG
👉Nhận 5 BEX ~ 5$(Giá ICO) và 1 BEX/ Ref
Link :
Bấm PRE- REGISTER đăng kí và xác nhận tài khoản là xong


Để đăng ký thêm các mới nhất các truy cập vào telegram:

Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: