[Livestream Market Discussion: Forex 28/06] Giao dịch hiệu quả mỗi ngày cùng Livestream Market Discussion!

Thông tin trong ngày: GDP q/q ở Mỹ.

Phân tích kỹ thuật: AUD/USD, GBP/USD, EUR/GBP, GBP/JPY, NZD/JPY, NZD/USD, XAU/USD, EUR/JPY, USD/JPY, EUR/USD.

Đường link:
Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: