1. ASP.NET là gì?


 • ASP.NET là một ngôn ngữ để lập trình website hoặc còn được gọi là một nền tảng ứng dụng web(web application framework),
 • Ngôn ngữ ASP.NET được phát triển và cung cấp bởi Microsoft, ngôn ngữ này cho phép những người lập trình tạo ra những trang web động, ứng dụng web và những dịch vụ web.
 • ASP.NET lần đầu tiên được đưa ra thị trường vào tháng 2 năm 2002 và đi theo nó là phiên bản .NET framework 1.0, là công nghệ nối tiếp của Microsoft's Active Server Pages(ASP).
 • Ngôn ngữ ASP.NET được biên dịch dưới dạng Common Language Runtime (CLR), cho phép những người lập trình viết mã ASP.NET với bất kỳ ngôn ngữ nào được hỗ trợ bởi .NET frameword.
 • Ngôn ngữ ASP.NET ngày càng phát triển và đi theo nó là các bản .NET frameword 1.0, 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 và càng ngày càng nâng cao.

2. Lịch sử phát triển của ngôn ngữ ASP.NET ?


 • Internet Information Service 4.0 được phát hành vào năm 1997, hãng Microsoft bắt đầu nghiên cứu một mô hình ứng dụng web để giải quyết những bất tiện của ASP, đặc biệt là việc tách riêng biệt phần thể hiện và phần nội dung cũng như cách viết mã rõ ràng hơn.
 • Mark Anders, quản lý của nhóm IIS và Scott Guthrie đã gia nhập Microsoft vào năm 1997 sau khi tốt nghiệp Đại học Duke, được giao nhiệm vụ định hình mô hình cần phát triển.
 • Những thiết kế ban đầu được thực hiện trong vòng 2 tháng bởi AndersGuthrie, Guthrie đã viết mã prototype đầu tiên trong khoảng thời gian nghỉ lễ Giáng sinh năm 1997.

3. Đặc tính và cấu hình trang asp.net


 • ASP.net là nhưng trang web form và những web form được chứa trong những file có phần mở rộng ASPX.
 • Một web form bao gồm trang .aspx và phần mở rộng .aspx.cs là nơi chứa code asp.net
 • Những lập trình viên đặt nội dung tĩnh hoặc động vào trang aspx dưới dạng server side, Web Control và User Control.
 • ASP.NET cho phép lập trình viên chèn code asp.net vào thằng trang html bằng cách thêm <% nơi chứa mã asp.net %> việc này hầu như giống với các ngôn ngữ khác như PHP, JSP.

Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: