[Livestream Market Discussion: Forex 25/07] Trump kêu gọi EU dỡ bỏ rào cản thương mại và thuế quan với nhau để khuyến khích thương mại tự do!

Thông tin trong ngày: dự trữ dầu thô tại Mỹ.

Phân tích kỹ thuật: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/JPY, AUD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, XAU/USD.

Đường link:
Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: