NHẬN ĐỊNH BANK OF AMERICA NGÀY 07/08/2018
Trong tuần trước, BAC đã có một tuần đảo chiều khi các tín hiệu giảm điểm đã bị từ chối, đặc biệt là sự xuất hiện của cây nến Dragonfly Doji sau khi vượt qua khỏi vùng kháng cự 31.00.
Cùng với thông tin sẽ chia cổ tức vào ngày 14/08/2018 sắp tới, với mức chi trả cổ tức là 0.414$/cp. BAC dự kiến sẽ có một đợt tăng điểm khá tốt đến cuối tuần.
Theo góc nhìn của bộ phận phân tích chúng tôi, dự kiến trong vài ngày tiếp theo, giá sẽ tiếp tục tăng điểm về vùng giá mục tiêu 32.62. Mức dừng lỗ 30.14
Khuyến nghị đầu tư:
500$ - 1000$: 0.1 – 0.2 lot
1000$ - 2000$: 0.2 – 0.3 lot
2000$ - 3000$: 0.3 – 0.4 lot
3000$ - 5000$: 0.4 – 0.5 lot

Mức kháng cự: 32.63 – 33.57 – 35.87
Mức hỗ trợ: 31.00 – 29.97 – 27.74


Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: