NHẬN ĐỊNH INTEL (INTC) NGÀY 22/08/2018
Sau khoảng thời gian giảm điểm từ đầu tháng 8 đến nay, hiện tại, tín hiệu đảo chiều tại khu vực hỗ trợ 46.83 đang được hình thành với bộ nến đảo chiều Tower Bottom cùng với thông tin Stochastic đã bắt đầu tăng lên khỏi khu vực 20.
Theo góc nhìn của bộ phận phân tích chúng tôi, dự kiến trong vài ngày tiếp theo, giá sẽ tăng dần về vùng giá mục tiêu 48.82. Mức dừng lỗ 45.15
Khuyến nghị đầu tư:
500$ - 1000$: 0.1 – 0.2 lot
1000$ - 2000$: 0.2 – 0.3 lot
2000$ - 3000$: 0.3 – 0.4 lot
3000$ - 4000$: 0.4 – 0.5 lot
>5000$: 0.5 lot

Mức kháng cự: 48.82 – 50.50 – 52.97
Mức hỗ trợ: 46.83 – 45.15 – 42.79Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: