[Livestream Market Discussion: Forex 27/08] Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế thêm 200 tỷ USD lên hàng nhập khẩu hàng năm của Trung Quốc!

Thông tin trong ngày: không có.

Phân tích kỹ thuật: NZD/USD, EUR/JPY, USD/JPY, EUR/USD, AUD/JPY, CAD/JPY, USD/CAD, XAU/USD,GBP/JPY.

Đường link:
Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: