có bạn nào thích đọc truyền anime này không nào. mình đang muốn tìm bạn cũng sở thích trao đổi cho vui.