[Livestream Market Discussion: Forex 8/10] Nhật đẩy nhanh quá trình đàm phán thương mại với Mỹ!
Thông tin trong ngày: không có.
Phân tích kỹ thuật: USD/JPY, GBP/USD, EUR/NZD, USD/CAD, XAU/USD, EUR/JPY.

Đường link:
Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: