[Livestream Market Discussion: Forex 10/10] Mỹ đe dọa sẽ ngăn chặn các cuộc đàm phán với Trung Quốc tại cuộc họp G20!

Thông tin trong ngày: GDP m/m ở Anh, cán cân thương mại ở Anh, phát biểu của thành viên FOMC.

Phân tích kỹ thuật: XAU/USD, USD/JPY, GBP/USD, GBP/JPY, AUD/JPY, AUD/USD, EUR/JPY, EUR/USD.

Đường link:
Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: