[Livestream Market Discussion: Forex 15/10] Trump đe dọa sẽ có thêm mức thuế quan mới đối với Trung Quốc!

Thông tin trong ngày: không có.

Phân tích kỹ thuật: XAU/USD, USD/JPY, EUR/JPY, EUR/USD, GBP/USD, AUD/CAD, USOIL, AUD/JPY.

Đường link:
Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: