Nội dung buổi Livestream của TT Consulting trong ngày hôm nay

Mỹ - Trung sẽ có cuộc đàm phán thương mại vào ngày 14/2!

Thông tin trong ngày: dầu giảm nhẹ, khả năng OPEC và Nga sẽ kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng; kinh tế Anh phát triển chậm nhất trong vòng 6 năm qua.

Lịch báo cáo tài chính: NVIDIA (ngày 14/2), DTDK 2,3 tỷ USD.

Lịch chia cổ tức:
3M (ngày 14/2), $1,44/cp
Visa (ngày 14/2), $0.28/cp
HSBC (ngày 21/2), $0.63/cp.

Phân tích kỹ thuật: S&P500 (US500), GERMANY30 (GER30), 3M (MMM), NVIDIA (NVDA), HSBC BANK (HSBC).

Chi tiết đón xem tại FB: TT Consulting Việt Nam
Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: