Livestream Market Discussion: Forex 14/03/2019


🇬🇧 Sáng nay Hạ Viện Anh đã chính thức bác bỏ Brexit không thỏa thuận trong mọi trường hợp.


Thông tin trong ngày: không có tin quan trọng.


Phân tích kỹ thuật: XAU/USD, EUR/USD, USD/JPY, AUD/USD, GBP/JPY, NZD/CAD, NZD/CHF, USD/CHF, USD/CAD, GBP/USD.

Theo dõi chi tiết tại
Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: