Tình hình là em muốn add Effect vào 1 set đồ trong MU, Effect em có r, em chép vào file StaticEffect trong mục GetMainInfo r, xong vào game lại không có ạ. anh nào bro đoán bệnh giúp em với ạ.
Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: