TELETRADE INVEST: MASTER MAGICFOREX


- Lợi nhuận trung bình: 2.65%/ngày
- Mức treo lỗ tối đa: 11.44%
- Khối lượng giao dịch tối đa: 0.05 lot/lệnh
- Số vốn yêu cầu tối thiểu: 1 000 USD.

Xem chi tiết VIDEO


👉 Để được tư vấn chi tiết và kết nối sao chép giao dịch với Master, vui lòng inbox: họ tên + số điện thoại + "Magicforex".


Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: