Cưới cô vợ quá trẻ nhỏ hơn mình tận 28 tuổi, Trọng Nghĩa chia sẽ cuọc sống gia đình hài hước vô cùng của mình.