Cưới cô vợ quá trẻ nhỏ hơn mình tận 28 tuổi, Trọng Nghĩa chia sẽ cuọc sống gia đình hài hước vô cùng của mình.

Xem thêm chủ đề liên quan: