Trang Chủ:
Alpha Test: 10/09/2020
Open Beta: 12/09/2020𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐎𝐩𝐞𝐧:
Trùng sinh nhận điểm tiềm năng và danh hiệu VIP
Tham gia Hoạt động nhận đồng và NL nâng cấp
Đánh boss 55,75,95 các boss tiểu Tần Lăng + Boss BHD nhận KNB + nguyên liệu nâng cấp..
Vượt hầm VHC + TQC nhận KNB + EXP + NL nâng cấp
Đánh boss nhận KNB đại + exp
Train quái nhận đồng 30đồng /1 con
Tỉ lệ exp đánh quái cực cao
Các tính năng F1 ở NPC nâng cấp

𝐓𝐚̣𝐨 𝐚𝐜𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐯𝐚̀𝐨 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐬𝐞̃ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜
Gia nhập game hỗ trợ Lv 130
1 Rương làm nhiệm vụ 110
2000 Vạn đồng khóa
2 Ức Bạc Khóa
1 Mặt nạ Hàn Long Phục Hổ Quán
1 Già Lam Kinh Nội Công, Ngoại Công, Ấn Level 1
Túi mở rộng kho đồ 1,2,3,4
3 Túi bàn lông 24 Ô

𝐂𝐎𝐃𝐄 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆: "𝐊𝐈𝐄𝐌𝐓𝐇𝐄𝐓𝐑𝐀𝐍𝐏 𝐀𝐈"
Nhận 100v bạc thường
Nhận 3000 Chiến thần
Nhận 24 𝐕𝐮̃ 𝐤𝐡𝐢́ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐏𝐡𝐚́𝐢 𝐋𝐞𝐯𝐞𝐥 𝟏
Nhận Thú cưỡi 𝐇𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐌𝐚̃, 𝐋𝐚𝐦 𝐌𝐚̃, 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐌𝐚̃, 𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐌𝐚̃ 𝐥𝐯𝟏𝟎
Nhận 1 𝐒𝐞𝐭 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐓𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐯𝐢̃𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂̃𝐧
Nhận Ngoại trang 7 ngày
Nhận chân nguyên 7 ngày
Nhận Set đồng hành cấp 5
Nhận 1 đồng hành 6 skill