Xin chào tất cả mọi người. Tôi thích sử dụng chủ đề Windows Aero trên Windows 7. Tuy nhiên, sau khi nâng cấp hệ điều hành của mình từ Windows 7 lên Windows 10, tôi không thể tìm cách kích hoạt lại. Nó thậm chí có thể làm điều đó trên Windows 10? Nếu có, xin hãy giúp tôi. Bất kỳ trợ giúp sẽ được đánh giá cao. Có thể sử dụng Windows Aero Theme trên Windows 10 không?