Server đăng ký acc tự động ingame các bác ko cần cài web đk tài khoản làm gì ^^
Link Server:
Link Client:
mình luôn nhận mọi gạch đá để xay nhà nhé