Trang chủ:
muốn tạo USB boot thì bấm vào biểu tượng USB kế bên chữ Win Soft ở thanh tiêu đề.
chương trình chỉ chạy khi ở Display Settings của màn hình Desktop --> Color Quality là 32bit, nếu chỉnh là 16bit thì không chạy được.
download:
*chú ý: vì server 4shared.com không cho up file lớn hơn 2GB nên mình cắt file ra 3 phần, các bạn tải hết 3 phần về rồi giải nén bình thường.
DLC.Boot.2019.V3.6_only_run_on_32bit_display_prope rties.zip - 278MB
DLC.Boot.2019.V3.6_only_run_on_32bit_display_prope rties.z01 - 1,5GB
DLC.Boot.2019.V3.6_only_run_on_32bit_display_prope rties.z02 - 1,5GB