Boss Hoàng Kim Trong Phong Thần ( update tọa độ và thời gian boss ra ) :

--------------------------------------------------------------------------------

Cửu Linh

Đẳng cấp: 30 moi' co boss h0ang kim
Vị Trí : Ải Tam Sơn
Vật Phẩm Rớt Ra : * Vũ khí Hoàng Kim Cấp 20-30, Trang Bị Lục cấp 20-40, Pháp Bảo Cấp 10, Sách kỹ năng Đạo sĩ cấp 18-30, sách kỹ năng Giáp sĩ cấp 18-30, sách kỹ năng Dị nhân cấp 15-30, Lỗ Ban Phủ, Cuốc chim

Kim Trại Phu Nhân


Đẳng cấp : 60 moi' co boss h0ang kim
Vi Trí : Đông Hải Long Uyên
Thời gian ra boss : 12h15'
Tọa độ ra boss : 224/216
Vật Phẩm Rớt Ra : Vũ khí Hoàng Kim cấp 30-60, Trang Bị Lục cấp 40-60, Pháp bảo cấp 10-70, sách kỹ năng Đạo sĩ cấp 46-70, sách kỹ năng Giáp sĩ cấp 48-66, sách kỹ năng Dị nhân cấp 50-75, Lỗ Ban Phủ, Cuốc chim

Lam Bá

Đẳng cấp : 60 moi' co boss h0ang kim
Vị Trí : Băng Xuyên Chi Cực
Thời gian ra boss : 12h45'
Tọa độ ra boss : 163/203
Vật Phẩm Rớt Ra : * Vũ khí Hoàng Kim cấp 30-60, trang bị màu Lục cấp 40-60, Pháp bảo cấp 10-70, sách kỹ năng Đạo sĩ cấp 46-70, sách kỹ năng Giáp sĩ cấp 48-66, sách kỹ năng Dị nhân cấp 50-75, Lỗ Ban Phủ, Cuốc chim

Côn Bối

Đẳng cấp : 60 moi' co boss h0ang kim
Vị Trí : Tầng 5 Hiên Viên Động
Thời gian ra boss : 12h30'
Tọa độ ra boss : 248/191
Vật Phẩm Rớt Ra : Vũ khí Hoàng Kim cấp 30-60, trang bị màu Lục cấp 40-60, Pháp bảo cấp 10-70, sách kỹ năng Đạo sĩ cấp 46-70, sách kỹ năng Giáp sĩ cấp 48-66, sách kỹ năng Dị nhân cấp 50-75, Lỗ Ban Phủ, Cuốc chim

Thiết Bố

Đẳng cấp : 60 moi' co boss h0ang kim
Vị Trí : Sa Mạc Chết
Thời gian ra boss : 12h00
Tọa độ ra boss : 220/182
Vật Phẩm Rớt Ra : Vũ khí Hoàng Kim cấp 30-60, trang bị màu Lục cấp 40-60, Pháp bảo cấp 10-70, sách kỹ năng Đạo sĩ cấp 46-70, sách kỹ năng Giáp sĩ cấp 48-66, sách kỹ năng Dị nhân cấp 50-75, Lỗ Ban Phủ, Cuốc chim

Nhị Lang Thần
Đẳng cấp : 80 moi' co boss h0ang kim
Vị Trí : Ải Trần Đường
Thời gian ra boss : 18h45'
Vật Phẩm Rớt Ra : * Vũ khí Hoàng Kim cấp 40-80, trang bị màu Lục cấp 40-80, Pháp bảo cấp 10-70, sách kỹ năng Đạo sĩ cấp 74-90, sách kỹ năng Giáp sĩ cấp 72-90, sách kỹ năng Dị nhân cấp 80-90, Lỗ Ban Phủ, Cuốc chim

Đại Điêu

Đẳng cấp : 80 moi' co boss h0ang kim
Vị Trí : Tầng 5 Bích Du Cung
Thời gian ra boss : 18h30'
Tọa độ ra boss : 206/187
Vật Phẩm Rớt Ra : Vũ khí Hoàng Kim cấp 40-80, trang bị màu Lục cấp 40-80, Pháp bảo cấp 10-70, sách kỹ năng Đạo sĩ cấp 74-90, sách kỹ năng Giáp sĩ cấp 72-90, sách kỹ năng Dị nhân cấp 80-90, Lỗ Ban Phủ, Cuốc chim

Bàn CổĐẳng cấp : 80 moi' co boss h0ang kim
Vị Trí : Tầng 5 Khổn Tiên Cung
Thời gian ra boss : 18h00
Vật Phẩm Rớt Ra : * Vũ khí Hoàng Kim cấp 40-80, trang bị màu Lục cấp 40-80, Pháp bảo cấp 10-70, sách kỹ năng Đạo sĩ cấp 74-90, sách kỹ năng Giáp sĩ cấp 72-90, sách kỹ năng Dị nhân cấp 80-90, Lỗ Ban Phủ, Cuốc chim, Vạn Kiếp, Vị Ương, Chí Tôn, Bạch Điểu, Tinh Thần, Phiêu Miểu, Nhân Gian, Vô Lượng, Tam Giới, Nguyệt Ảnh, Bất Hối, Đa Tình

Ly LongĐẳng cấp : 100 moi' co boss h0ang kim
Vị Trí : Phương Trượng
Vật Phẩm Rớt Ra :

Giao LongĐẳng cấp : 100 moi' co boss h0ang kim
Vị Trí : Đông Doanh
Vật Phẩm Rớt Ra : *
o Vũ khí Hoàng Kim cấp 50-100, Trang bị màu Lục cấp 60-100, Pháp bảo cấp 10-70, sách kỹ năng Đạo sĩ cấp 74-90, sách kỹ năng Giáp sĩ cấp 72-90, sách kỹ năng Dị nhân cấp 80-90, Lỗ Ban Phủ, Cuốc chim, Vạn Kiếp, Vị Ương, Chí Tôn, Bạch Điểu, Tinh Thần, Phiêu Miểu, Nhân Gian, Vô Lượng, Tam Giới, Nguyệt Ảnh, Bất Hối, Đa Tình

Di LongĐẳng cấp : 100 moi' co boss h0ang kim
Vị Trí : Bồng Lai
Vật Phẩm Rớt Ra : Vũ khí Hoàng Kim cấp 50-100, Trang bị màu Lục cấp 60-100, Pháp bảo cấp 10-70, sách kỹ năng Đạo sĩ cấp 74-90, sách kỹ năng Giáp sĩ cấp 72-90, sách kỹ năng Dị nhân cấp 80-90, Lỗ Ban Phủ, Cuốc chim, Vạn Kiếp, Vị Ương, Chí Tôn, Bạch Điểu, Tinh Thần, Phiêu Miểu, Nhân Gian, Vô Lượng, Tam Giới, Nguyệt Ảnh, Bất Hối, Đa Tình [right] Nguồn Từ : Khoa Học Phổ Thông.
loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: