Có những người muốn có thể muốn chơi trội nên khắp thân mình, thậm chí cả trên răng.Chi chít hình xăm ở cổ.Dày đặc 2 cánh tay.

Hình xăm "khủng".
Xem đầu ai nhiều hơn?


Khắp thân .
Cả trên răng.


Để lộ đôi chân đầy "hoa văn".