Mình đã load gameserver bằng Olly theo hướng dẫn của thanhtungcz nhưng đến đoạn Seach CheckSum-Exe erro thì không giống như trong hình hướng dẫn. ai giúp mình với. Thanks nhiều nha