bật lên
ấn login
ấn crack 2 lần
thế là xong
download

Xem thêm chủ đề liên quan: