VMware ESX Server hoàn toàn miễn phí cho download, đánh giá và cài đặt một hệ điều hành khách. Trong bài này bạn sẽ thấy cách cài đặt một hệ điều hành khách mới và máy ảo đầu tiên của mình như thế nào.

Cách download và đánh giá VMware ESX Server


Nếu bạn đã cài đặt VMware ESX Server thì có thể bỏ qua bước này để chuyển sang phần thứ hai. Còn nếu bạn vẫn chưa cài đặt VMware ESX Server, hãy download và đánh giá. Để thực hiện, bạn hãy vào & VMware Infrastructure Suite. Chúng tôi sẽ không đi vào Virtual Center và phần còn lại các tính năng của VMware Infrastructure Suite trong bài này.

Những điều cần biết trước khi cài đặt VMware ESX Server

Trước khi cài đặt VMware ESX Server, bạn cần biết rằng có một số yêu cầu về phần cứng, nó sẽ không cài đặt trên tất cả PC hoặc laptop. Bảo đảm rằng phần cứng mà bạn sẽ cài đặt trên phải thỏa mãn điều kiện trong danh sách

Một thứ mà bạn cần biết ở đây là có hai phiên bản của VMware ESX Server. Phiên bản “full” thông thường với giao diện điều khiển dịch vụ được cài đặt. Phiên bản đó là ESX Server 3.x. Một phiên bản khác là phiên bản “thin” (nhẹ), VMware ESXi. Trừ khi bạn có nhu cầu ESX 3.x, bằng không chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng ESXi vì dung lượng nhỏ, dễ dàng cho cài đặt và khởi động nhanh.

Cài đặt hệ điều hành khách đầu tiên trong VMware ESX Server

Để tạo một máy ảo mới trong ESX Server bằng cách cài đặt máy khách đầu tiên, bạn chỉ cần thực hiện theo những bước đơn giản dưới đây:

1. Mở VMware Infrastructure Client (VI Client). Kích chuột phải vào ESX Server và chọn New Virtual Machine.


Hình 1: Chọn New Virtual Machine

2. Chọn tạo máy ảo Typical để giảm số các chất vấn trong quá trình tạo một máy ảo và kích Next.

3. Tiếp theo, đặt tên cho máy ảo. Trong bài chúng tôi đã đặt tên cho nó là “VA.com-1”, và kích Next.


Hình 2: Đặt tên cho máy ảo

4. Chọn Datastore để máy ảo mới này sẽ cài đặt trong đó. Trong bài này, chúng tôi đã sử dụng lưu trữ nội bộ trên ESX Server, và kích Next

5. Chọn hệ điều hành mà bạn sẽ cài đặt. Trong bài, chúng tôi đã chọn Windows XP Pro 32-bit, và kích Next.


Hình 3: Chọn kiểu hệ điều hành khách

6. Chọn số Virtual Processors. Trong bài chúng tôi đã để mặc định là 1 và kích Next.

7. Chọn số lượng RAM mà máy khách mới này sẽ có. Trong này, chúng tôi để 256MB RAM cho máy ảo Windows XP mới.


Hình 4: Chọn số lượng RAM cho máy ảo khách mới

8. Chọn số lượng NIC ảo và mạng ảo mà các NIC ảo này sẽ kết nối với. Chúng tôi đều chọn mặc định.

9. Lúc này, chọn lượng không gian đĩa cho ổ ảo của máy khách. Chúng tôi chọn mặc định là 8GB.


Hình 5: Chọn lượng không gian đĩa cho máy ảo

10. Cuối cùng, xem lại các thiết lập đã được cấu hình cho máy ảo khách. Nếu tất cả chúng đều đúng, khi đó bạn hãy kích Finish.


Hình 6: Thẩm định các thiết lập cho máy ảo mới

11. Thẩm định rằng máy ảo mới đã được tạo thành công.

12. Trước khi khởi động máy ảo mới này, bạn cần kết nối CDROM cài đặt Windows XP vào máy ảo mới. Để thực hiện điều này, chọn máy ảo mới, sau đó kích Edit Virtual Machine Settings.


Hình 7: Chỉnh sửa các thiết lập cho máy ảo
13. Trong trang thuộc tính của máy ảo, kích Virtual CD/DVD Drive. Trong bài, chúng tôi có cài đặt Windows XP trong một file ISO và đã được lưu trong kho dữ liệu nội bộ của ESX server. Trong trường hợp này, chúng ta chỉ cần kích Datastore ISO file, duyệt đến file Windows XP ISO này. Kích Connect at power on, sau đó OK.


Hình 8: Chỉnh sửa CD/DVD Drive, sử dụng file ISO

14. Lúc này chúng ta đã sẵn sàng cho việc cài đặt hệ điều hành, Power On cho máy ảo và vào Console để thực hiện tiến trình cài đặt.

15. Do phương tiện cài đặt đã được kết nối tại power on nên Windows CD sẽ khởi động một cách tự động, kiểm tra phần cứng và bắt đầu load các file cho Windows Setup. Nhấn F6 là một thủ tục rất quan trọng, khi đó bạn sẽ thấy “press F6 to load a SCSI driver”. Điều này là vì ESX sử dụng Buslogic SCSI driver mặc định và bạn cần hướng bộ cài đặt của mình vào Buslogic driver.


Hình 9: Nhấn “S” để chỉ định SCSI driver

Khi bạn thấy màn hình trên, nhấn “S” để chỉ định SCSI driver.

16. Bạn cần download và đặt file này trong hệ thống của mình.

17. Lúc này, kích nút Connect Floppy trên VI Client Toolbar và chọn VMware SCSI Drivers FLP file đã được download. Trở về màn hình Windows XP đến INSERT FLOPPY AND PRESS ENTER, nhấn Enter.


Hình 10: VMware SCSI Driver đã được tìm thấy

Lúc này, nhấn Enter sau đó tiếp tục Enter lần nữa.

18. Bạn sẽ thấy màn hình Window XP Setup / Install bên dưới. Nhấn Enter để cài đặt.


Hình 11: Quá trình cài đặt Windows XP bắt đầu, nhấn Enter

Thực hiện theo các thủ tục cài đặt Windows XP điển hình. Các thủ tục này gồm có như việc nhấn F8 để chấp nhận đăng ký, chọn cài đặt Windows XP trong partition có sẵn, nhấn “C” để tạo một partition, nhấn enter để tạo partition, tiếp đó nhấn enter để cài đặt hệ điều hành. Chọn “Format the partition (Quick) using the NTFS file system”.

19. Khi việc copy file hoàn tất, Windows XP sẽ khởi động lại. Lúc này hãy hủy kết nối ổ đĩa mềm ảo. Khi Windows XP khởi động lại, bạn sẽ phải trả lời một số câu hỏi trong cài đặt Windows và máy khách Windows XP VMware ESX Server mới của bạn sẽ săn sàng cho sử dụng! Đây là những gì khi cài đặt được hoàn tất:


Hình 12: Windows XP được cài đặt thành công bên trong VMware ESX Server
với tư cách là một máy ảo

20. Cuối cùng, khi máy ảo mới chạy, bạn không nên quên cài đặt VMware Tools để cải thiện hiệu suất và cung cấp một số tính năng khác!

Kết luận

Trong bài này, chúng tôi đã giới thiệu từng bước cho các bạn về cách cài đặt một hệ điều hành khách mới trong VMware ESX Server. Bắt đầu bằng việc download và đánh giá VMware ESX Server, cung cấp các thông tin về những gì sẽ diễn ra khi cài đặt ESX Server, và thực hiện cài đặt một máy ảo khách,…


(Theo VirtualizationAdmin)

Xem thêm chủ đề liên quan: