Perfect Human Resource Management cung cấp giải pháp tổng thể trong lĩnh vực quản lý nhân sự, tiền lương. Phần mềm phù hợp với các loại hình doanh nghiệp, phát huy tính hiệu quả đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn. Phần mềm bổ sung những tính năng mới nhất như quản lý bảo hiểm xã hội, quản lý thuế thu nhập cá nhân.

Chức năng:
- Hệ thống:
+ Quản lý, phân quyền và theo dõi người dùng trong hệ thống.
+ Sao lưu và phục hồi dữ liệu, giúp hệ thống ổn định và an toàn.
+ Thiết lập mật khẩu.
- Danh mục:
+ Quản lý danh mục phòng ban, chức vụ, mức lương, phụ cấp.
+ Quản lý cách tính lương, thông số lương.
+ Quản lý thông tin đánh giá nhân viên.
- Nghiệp vụ:
+ Quản lý nhân viên.
+ Chấm công, tính lương tự động.
+ Quản lý thuế thu nhập cá nhân.
+ Quản lý bảo hiểm xã hội.
+ Tìm kiếm thống kê.
- Báo cáo:
+ Báo cáo tình hình nhân sự, thông tin quá trình làm việc của nhân viên, và các đợt tuyển dụng.
+ Báo cáo thuế thu nhập cá nhân...
+ Báo cáo bảo hiểm xã hội...

Cty phần mêm hoàn hảo

Link download :
Mã:
http://www.mediafire.com/?aos72km2p2h
Hướng dẫn :
Mã:
http://www.mediafire.com/?61o11esuou2
pass : 4r.ketnoitatca.net

Xem thêm chủ đề liên quan: