Mô tả :
- Để việc chấm thi thực hành môn tin học một cách công bằng thì bắt buộc chúng ta phải đổi tên bài thi của sinh viên thành một tên khác (Đổi tên tập tin Số báo danh thành Số phách) để người chấm không thể đoán ra bài mình đang chấm là của sinh viên nào.

Cắt phách bằng tay:


* Đổi tên file Số báo danh thành một số khác (Số phách phách)

* Vậy có 100 phòng thi và mỗi phòng thi có 24 sinh viên thì cần đổi tên là 100x24=2400 bài thi (Nghĩa là Rename 2400 lần) thì mất 7 ngày
* Sau đó chúng ta sẽ ráp phách lại (có nghĩa là tìm số báo danh và đua điểm về)
* Việc đổi tên file số báo danh thành một số khác (Số phách) rất nhanh
* Vậy có 100 phòng thi và mỗi phòng thi có 24 sinh viên thì mất 5 phút
* Phần mềm sẽ xuất ra file Excel gồm số báo danh và số phách
* Việc hồi phách chỉ cần 5 phút dùng hàm trong excel.

bởi

Địa chỉ Download dữ liệu mẫu:
Mã:
Địa chỉ Download kết quả hồi phách:
Mã:
Địa chỉ Download Video hướng dẫn chi tiết:
Mã:


Sưu tầm.