Ai làm forum cần bộ Mood cho forum thì cứ lấy mà xài.
Đây chỉ là Image Mood thôi.
Làm lâu rùi . Định nhờ admin up lại bộ mood cho KNTC. Nay Share cho mọi người xài..
Nhiêu đây chắc đủ hén, ko ít hén

Download :