Nhà sản xuất: Online Media Technologies Ltd
Bản quyền: Freeware
Trên nền: Windows XP / 2003 / Vista
Kích thước: 14.5 MB


AVS Registry Cleaner - một ứng dụng cho phép người dùng quét, làm sạch và sửa chữa Windows registry. Bạn có thể xóa các mục không sử dụng hoặc không mong muốn từ registry một cách an toàn và tăng tốc PC của bạn.

AVS Registry Cleaner là phần mềm được thử nghiệm cho thấy tính tương thích cao với các ứng dụng văn phòng, đồ họa, phần mềm chống virus và phần mềm khác cài đặt trên PC của bạn.

Sử dụng AVS Registry Cleaner, bạn có thể:
• Hủy bỏ thông tin không còn được sử dụng, những khóa registry không được xóa sạch sau khi gỡ bỏ hoặc gỡ bỏ phần mềm không đúng cách , hoặc phục vụ để kích hoạt phần mềm độc hại.
• Đối với tối đa độ tin cậy, bạn có thể tạo một bản sao lưu của các tập tin sửa chữa. Sao lưu chỉ mất vài giây , trái ngược với phút trong chương trình làm sạch registry khác
• Kế hoạch thời gian để sao lưu!
• Reversing các thay đổi được thực hiện để làm sạch registry , nếu cần thiết.
• Quay trở lại registry của Windows để tình trạng ban đầu trước khi làm sạch.
• Cải thiện hiệu suất và tính ổn định của máy tính hoạt động môi trường Windows.

Tính năng Tổng quan:
• Dọn an toàn & Sửa chữa Windows Registry
• Thực hiện sao lưu Registry trong vài giây
• Sử dụng chức năng Restore
• Tăng cường kiểm soát
• Cải thiện Hiệu suất của Windows PC & ổn định
• Chương trình tương thích mạnh
• 100% sạch và an toàn
• Hỗ trợ Microsoft Windows 7
• Hỗ trợ đa ngôn ngữ
hoặc