Nhà sản xuất: ChemTable Software
Bản quyền: Trial 30 days
Trên nền: Windows All
Kích thước: 2.4 MB
Danh sách files download


Reg Organizer là một bộ dụng cụ Registry phạm vi rộng và cực kỳ có tác động lớn quy định hiệu lực quản lý Registry hệ thống. Phần mềm này giúp bạn xem , sắp xếp và dọn dẹp an toàn Registry. Nó cho phép duyệt trước các files Registry bạn muốn quan tâm ( kể cả khả năng duyệt trước các files trực tiếp từ Windows Explorer).

Xem thêm chủ đề liên quan: