BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ TÊN MIỀN

TÊN MIỀN VIỆT NAM

- Tên miền .vn (Phí Cài Đặt: 450.000 VNĐ/năm đầu tiên | Phí duy tri hằng năm: 600.000 VNĐ/năm | Ghi chú: Mọi đối tượng)

- Tên miền .com.vn (Phí Cài Đặt: 450.000 VNĐ/năm đầu tiên | Phí duy tri hằng năm: 480.000 VNĐ/năm | Ghi chú: Mọi đối tượng)

- Tên miền .net.vn (Phí Cài Đặt: 450.000 VNĐ/năm đầu tiên | Phí duy tri hằng năm: 480.000 VNĐ/năm | Ghi chú: Tin Học - Viễn Thông)

- Tên miền .net.vn (Phí Cài Đặt: 450.000 VNĐ/năm đầu tiên | Phí duy tri hằng năm: 480.000 VNĐ/năm | Ghi chú: Tổ chức)

- Tên miền .edu.vn (Phí Cài Đặt: 450.000 VNĐ/năm đầu tiên | Phí duy tri hằng năm: 480.000 VNĐ/năm | Ghi chú: Cá nhân / Trường học)


- Tên miền .gov.vn (Phí Cài Đặt: 450.000 VNĐ/năm đầu tiên | Phí duy tri hằng năm: 480.000 VNĐ/năm | Ghi chú: Chính phủ)

---------------------------------------------------------------

TÊN MIỀN QUỐC TẾ

- Tên miền .com , .net , .org (Phí Cài Đặt: Miễn phí | Phí duy tri hằng năm: $9.5)

- Tên miền .asia (Phí Cài Đặt: Miễn phí | Phí duy tri hằng năm: $16.9)

- Tên miền .us (Phí Cài Đặt: Miễn phí | Phí duy tri hằng năm: $10.99)

- Tên miền .info (Phí Cài Đặt: Miễn phí | Phí duy tri hằng năm: $ 9.5)

- Tên miền .in (Phí Cài Đặt: Miễn phí | Phí duy tri hằng năm: $16.99)

- Tên miền .ws (Phí Cài Đặt: Miễn phí | Phí duy tri hằng năm: $10.99)

---------------------------------------------------------------

BẢNG BÁO GIÁ HOSTING
WINDOWS HOSTINGCá Nhân
-Server Đặt Tại: Việt Nam
-Dung Lượng: 500MB
-Băng Thông: 5GB
-EmailPOP3/Webmail: 10
-Subdomain: 1
-ASP / ASP.net / PHP: Có
-MSSQL 2005/2008: 0
-MySQL: 1
-Backup: Hàng Tuần
-Chi Phí: 27.000/ 1 tháng
-Thanh Toán: 1 năm
-------------------------------------------
Cá Nhân++
-Server Đặt Tại: Việt Nam
-Dung Lượng: 800MB
-Băng Thông: 10GB
-EmailPOP3/Webmail: 15
-Subdomain: 2
-AP / ASP.net / PHP: Có
-MSSQL 2005/2008: 0
-MySQL: 1
-Backup: Hàng Tuần
-Chi Phí: 45.000/ 1 tháng
-Thanh Toán: 1 năm

-------------------------------------------
Bán Chuyên Nghiệp
-Server Đặt Tại: Việt Nam
-Dung Lượng: 1000MB
-Băng Thông: 15GB
-EmailPOP3/Webmail: 50
-Subdomain: 3
-ASP / ASP.net / PHP: Có
-MSSQL 2005/2008: 2
-MySQL: 2
-Backup: Hàng Tuần
-Chi Phí: 81.000/ 1 tháng
-Thanh Toán: 1 năm

-------------------------------------------
Bán Chuyên Nghiệp++

-Server Đặt Tại: Việt Nam
-Dung Lượng: 1200MB
-Băng Thông: 20GB
-EmailPOP3/Webmail: 70
-Subdomain: 5
-ASP / ASP.net / PHP: Có
-MSSQL 2005/2008: 3
-MySQL: 3
-Backup: Hàng Tuần
-Chi Phí: 108.000/ 1 tháng
-Thanh Toán: 1 năm
-------------------------------------------
Chuyên Nghiệp
-Server Đặt Tại: Việt Nam
-Dung Lượng: 1500MB
-Băng Thông: 20GB
-EmailPOP3/Webmail: 100
-Subdomain: 10
-ASP / ASP.net / PHP: Có
-MSSQL 2005/2008: 4
-MySQL: 4
-Backup: Hàng Tuần
-Chi Phí: 135.000/ 1 tháng
-Thanh Toán: 6 tháng
-------------------------------------------
Doanh Nghiệp
-Server Đặt Tại: Việt Nam
-Dung Lượng: 3000MB
-Băng Thông: 80GB
-EmailPOP3/Webmail: 500
-Subdomain : 30
-ASP / ASP.net / PHP: Có
-MSSQL 2005/2008: 12
-MySQL : 12
-Backup: Hàng Tuần
-Chi Phí: 234.000/ 1 tháng
-Thanh Toán: 6 tháng
--------------------------------------------
Thương Mại Điện Tử

-Server Đặt Tại: Việt Nam
-Dung Lượng: 5000MB
-Băng Thông: 150GB
-EmailPOP3/Webmail: 1500
-Subdomain : 90
-ASP / ASP.net / PHP: Có
-MSSQL 2005/2008: 20
-MySQL : 20
-Backup: Hàng Tuần
-Chi Phí: 360.000/ 1 tháng
-Thanh Toán: 6 tháng

---------------------------------------------------------------
LINUX HOSTING

Cá Nhân
-Server Đặt Tại: Việt Nam
-Dung Lượng: 500MB
-Băng Thông: 5GB
-EmailPOP3/Webmail: 10
-Subdomain: 1
-PHP5 , GD2: Có
-MySQL5: 1
-Backup: Hàng Tuần
-Chi Phí: 27.000/ 1 tháng
-Thanh Toán: 1 năm


------------------------------------------
Cá Nhân++

-Server Đặt Tại: Việt Nam
-Dung Lượng: 800MB
-Băng Thông: 10GB
-EmailPOP3/Webmail: 15
-Subdomain :2PHP5 , GD2: Có
-MySQL5: 2
-Backup: Hàng Tuần
-Chi Phí: 45.000/ 1 tháng
-Thanh Toán: 1 năm

-------------------------------------------
Bán Chuyên Nghiệp
-Server Đặt Tại: Việt Nam
-Dung Lượng: 1000MB
-Băng Thông: 15GB
-EmailPOP3/Webmail: 50
-Subdomain: 3
-PHP5 , GD2: Có
-MySQL5: 3
-Backup: Hàng Tuần
-Chi Phí: 81.000/ 1 tháng
-Thanh Toán: 1 năm
-------------------------------------------
Bán Chuyên Nghiệp++
-Server Đặt Tại: Việt Nam
-Dung Lượng: 1200MB
-Băng Thông: 20GB
-EmailPOP3/Webmail: 70
-Subdomain: 5
-PHP5 , GD2: Có
-MySQL5: 5
-Backup: Hàng Tuần
-Chi Phí: 108.000/ 1 tháng
-Thanh Toán: 1 năm

--------------------------------------------
Chuyên Nghiệp
-Server Đặt Tại: Việt Nam
-Dung Lượng: 1500MB
-Băng Thông: 25GB
-EmailPOP3/Webmail: 100
-Subdomain: 10
-PHP5 , GD2: Có
-MySQL5: 7
-Backup: Hàng Tuần
-Chi Phí: 135.000/ 1 tháng
-Thanh Toán: 6 tháng
-------------------------------------------
Doanh Nghiệp
-Server Đặt Tại: Việt Nam
-Dung Lượng: 3000MB
-Băng Thông: 80GB
-EmailPOP3/Webmail: 500
-Subdomain: 30
-PHP5 , GD2: Có
-MySQL5: 12
-Backup: 234.000/ 1 tháng
-Thanh Toán: 6 tháng
-------------------------------------------
Thương Mại Điện Tử

-Server Đặt Tại: Việt Nam
-Dung Lượng: 5000MB
-Băng Thông: 150GB
-EmailPOP3/Webmail: 1500
-Subdomain: 90
-PHP5 , GD2: Có
-MySQL5: 90
-Backup: 360.000/ 1 tháng
-Thanh Toán: 6 tháng

---------------------------------------------------------------
BiSA - Kết Nối Niềm Tin
---------------------------------------------
Địa chỉ: 20/7 Hồ Đắc Di, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 030 573 7020
Điện thoại: 1900 57 57 51 - (08) 38 124 248 - ext (số nội bộ): 110 (phòng kinh doanh) - 113 (phòng kỹ thuật)
Fax: (08)38 124 347
Email:
Hệ thống quản lý của quý khách:
Diễn đàn thảo luận chung:

Xem thêm chủ đề liên quan: