Mạng WiFi ẩn là mạng không dùng tên Network ID ( SSID ) mà có một số người cho rằng dùng nó sẽ an toàn hơn một chút khi dùng mạng như vậy từ những vị khách không mong muốn .


Để kết nối được với mạng không dây ẩn này , trước hết bạn cần biết tất cả nhận dạng và những chi tiết kết nối của mạng không dây này . Tốt hơn hết bạn vào trong trang cấu hình của Router WiFi và tìm tới menu cấu hình WiFi . Ghi lại những giá trị trong phần Network ID ( SSID ) và Security .

Tùy thuộc vào kiểu an ninh của mạng WiFi ẩn mà bạn cần ghi lại giá trị những trường quan trọng khác như

* Với WEP Security , giá trị đáng quan tâm là trường WEP Key .
* Với WPA-PSK hoặc WPA2-PSK ( AES ) security , cần ghi giá trị của trường Preshare Key .

Nếu mạng không dây không thiết lập chế độ an ninh thì bạn chỉ cần biết giá trị của trường Network ID ( SSID ) . Sau khi bạn đã có đầy đủ những thông tin trên hãy đi tới bước tiếp theo .

Chọn menu Start -> Control Panel -> Network and Internet -> Network and Sharing Center .

Trong cửa số Network and Sharing Center , bấm chọn Set up a new connection or network .

Tiếp theo bạn cần đưa đầy đủ chi tiết trong các trường . Trường đầu tiên là Network name , gõ tên mạng không dây mà muốn kết nối tới , tương đương với trường Network ID ( ISSD ) có trong những menu cấu hình của Router không dây của bạn .

Tiếp tục chọn kiểu mã hóa thích hợp . Nếu dùng kiểu WPA2-PSK(AES) , thì phải chọn AES , ngoài ra bạn để giá trị ngầm định do Windows 7 đưa vào

Hoàn tất công việc bấm Next

Nếu mọi việc làm chính xác , sẽ thấy thông báo nói rằng bạn đã thành công thêm mạng không dây vào máy tính . Nếu không chắc với thiết lập nào đó , bạn có thể bấm chọn Change connection settings để xem lại một lần nữa