Bộ icon đặt trước tên nhóm sẽ đẹp lắm đấy. Các bạn thích cái nào thì Save as cái đó nhé.


p/s: anh Dương thay đổi tí cho nó mới lạ nhé...