• Trò chơi ổn định và phát triển bền vững lâu dài, khẳng định là một Game có quy mô lớn.
• Máy chủ cấu hình cao, giải quyết triệt để các vấn đề quá tải.
• Hệ thống phân bố kinh nghiệm cho từng Server hợp lý, người chơi mới có nhiều cơ hội đuổi TOP
• Monster được bố trí hợp lí.
• Các sự kiện đặc biệt hấp dẫn sẽ được diễn ra hàng tháng.
• Bảng reset phù hợp cho từng mọi cấp độ


Thông tin về Server :
• Trang chủ :
• Ngày CHÍNH THỨC: 20-03-2011
• Kinh nghiệm: ***
• Tỉ lệ đồ rơi : 50%
• Version : Season 6
• Reset : Miễn phí

Xem thêm chủ đề liên quan: